สมัครงาน

บริษัทรับสมัครงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผ้สนใจสมัครงาน กรุณากรอกใบสมัคร
แล้วส่งมาที่

บริษัท สินฑร (1994) จำกัด
56 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.47 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์: 02-321-7117   |   แฟกซ์: 02-183-6029   |   อีเมล: info@sintorn.co.th

เวลาทำงาน
จันทร์ – ศุกร์: 8:00 -17:00
พักเที่ยง:     12:00 -13:00

วันหยุดบริษัท: บริษัทหยุดวันนัฎฐัเลิศ
วันหยุดพนักงาน: พนักงานมีวันหยุด 6 วันต่อปี หลังจากทำงานครบ 1 ปี
พนักงานมีวันหยุด เพิ่ม 1 วันต่อปี หลังจากทำงานครบ 6 ปี

รับสมัครด่วน

ไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้

รับสมัคร

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครได้, บริษัทรับพิจารณา

การศึกษา จบ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาเทคนิค หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ขายสินค้าอุสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
ผู้มีความรู้เรื่องปั๊ม หรือ ขายปั๊มมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง อายุ 27-35
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
มีรถยนตร์ของตนเอง
การตอบแทน เงินเดือน
คอมมิชั่นจากการขาย
ค่าโทรมือถือ
ค่าใช้จ่ายรถยนต์และค่าน้ำมันรถ
โบนัสจากเป้าการขาย
ประกันสังคม
การศึกษา จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่ต่ำกว่า 5-7 ปี
 สามารถปิดงบได้
มีคุณวุฒิเซ็นงบการเงินได้
คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง อายุ 27-45
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ และ สามารถใช้ WORD และ EXCEL ได้ดี
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
ประกันสังคม
การศึกษา จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี
คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และ WORD/EXCEL ได้ดี
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
ประกันสังคม
การศึกษา จบ ปวช ปวส หรือ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำทำงานด้านอิมพอทเอสพอทไม่ต่ำกว่า 5-7 ปี
 สามารถเตรียมเอกสารอิมพอทเอสพอทได้
คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง อายุ 23-45
รู้จักศัพท์ Incoterms
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
ผเคยผ่านงานด้านซิปปิ้ง มาก่อนจะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
ประกันสังคม

ปิดรับสมัครชั่วคราว

จะเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้

การศึกษา จบ ปวช ปวส หรือ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำทำงานด้าน Graphic Design ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
สามารถออกแบบและทำแค๊ดตาล็อกสินค้าได้
ใช้ photoshop, illustrator, acrobat ไดดี
สามารถดูแลเวปไซท์ได้
สามารถ download และติดตั้ง โปรแกรม ต่างๆได้
คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง อายุ 23-45
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
ประกันสังคม
การศึกษา จบ ปวช หรือ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาเทคนิค หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักร์ในโรงงานอุสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
เคยผ่านงานการซ่อมปั๊มมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ ชาย อายุ 18-35
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
มีใบขับขี่รถยนตร์ และ รถจักรยานยนต์
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
คอมมิชั่น
ค่าโทรมือถือ
ประกันสังคม
การศึกษา จบ ปวช ปวส หรือ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
เคยทำการออกอินวอยซ์และใบเสร็จต่างๆ
มีความเขาใจเรื่องการจัดส่งสินค้า การวางบิล และการเก็บเงิน
คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง อายุ 24-35
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ WORD/EXCEL ได้ดี
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
ประกันสังคม
การศึกษา จบ ปวช ปวส หรือ ปริญญาตรี
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการไม่ต่ำกว่า 5-7 ปี
เคยทำการออกอินวอยซ์และใบเสร็จต่างๆ
มีความเขาใจเรื่องการจัดส่งสินค้า การวางบิล และการเก็บเงิน
คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง อายุ 24-35
สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป WORD และ EXCEL ได้ดี
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
ประกันสังคม
การศึกษา จบการศึกษาระดับ ปวช หรือสูงกว่า
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้าน คลังสินค้า ไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี
คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง อายุ 21-35 ปี
อ่านภาษาอังกฤษได้
ใช้คอมฯเป็น ใช้ Word และ Excel ได้ดี
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
ประกันสังคม
การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือสูงกว่า
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านรับส่งเอกสาร ไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี
คุณสมบัติ ชาย อายุ 21-35 ปี
มีใบขับขี่จักรยานยน
หากขับรถยนต์ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
ประกันสังคม
การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยม  หรือสูงกว่า
ประสบการณ์ มีประสบการณ์เป็นคนขับรถ ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
คุณสมบัติ ชาย อายุ 25-45 ปี
มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
การตอบแทน เงินเดือน
โบนัส
ประกันสังคม

♦ กรุณากรอกรายละเอียดด้านขวา แล้วคลิกที่ อัปโหลดประวัติย่อและภาพถ่าย พร้อมยืนยันการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้ว คลิกส่งใบสมัคร

บริษัทจะพิจารณาและติดต่อกลับ และ ขอขอบคุณที่สนใจสมัครงานมา

– บริษัท สินฑร (1994) จำกัด

[[[["field25"]],[[]],"and"]]
1
ใบสมัครงาน
เพศ
อายุ
ชื่อจริง
นามสกุล
โทร
สัญชาติ
ความรู้ ความสามารถ พิเศษ สำหรับการพิจารณา
0 /
cloud_uploadอัปโหลดประวัติย่อและภาพถ่าย
ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อมูลที่ให้ถูกต้อง และ อนุญาติให้บริษัททำการตรวจสอบได้
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Sintorn (1994) Co., Ltd.